trochoi.io

Z secure.io

ArcadePhổ thông

Z secure.io

Trong vùng đất kỳ diệu của Zumbario, các kho báu chảy như nước, chỉ cần thu thập chúng kịp thời. Và nếu bạn không làm vậy, các kho báu sẽ rơi xuống vực sâu và biến mất vĩnh viễn! Điều đó là không thể chấp nhận được, hãy chính xác và tất cả các kho báu sẽ là của bạn! Điều quan trọng nhất là kết hợp các màu một cách chính xác: vàng sang vàng, hồng ngọc sang hồng ngọc, v.v. Tạo các combo cùng màu và nhận thêm điểm! Đi lấy kho báu thôi vì nó không đủ cho tất cả mọi người