trochoi.io

Zrist DX

Arcade

Zrist DX

Bạn sẽ phải tránh vô vàn chướng ngại vật trong khi làm quen với các quy tắc thay đổi liên tục! Thu thập điểm và đổi chúng để lấy các skin thú vị trong cửa hàng! Các tính năng: - Hơn 70 cấp độ. - 7 quy tắc khác nhau. - Độ khó cao. - Nhạc nền vui nhộn.

Trò chơi "Arcade" tương tự