trochoi.io

Zoo Feeder

ArcadePhổ thông

Zoo Feeder

Cố gắng thu thập càng nhiều thức ăn càng tốt, để nuôi những con vật dễ thương nhưng rất đói trong trò chơi Sở thú tuyệt vời này!