trochoi.io

Zombie X City Apocalypse

Bé traiBắn súng

Zombie X City Apocalypse

Zombie X City Apocalypse tiếp tục cốt truyện cổ điển theo phong cách game bắn súng zombie. Trong thành phố của bạn, một thí nghiệm bí mật đã được tiến hành, kết quả là thành phố tràn ngập thây ma, việc duy nhất còn lại cần làm là mở đường chiến thắng các thây ma! L - lock / unlock cursor, P - show cursor, WASD or Arrows - walk, Space - jump, LMB/RMB - shoot / aim, R - reload, Mouse wheel - change weapons, T - time slow, F - flash light, G - throw granate, C - activate armor.