trochoi.io

Zombie Shooter

Bắn súng

Zombie Shooter

Những thây ma ngu ngốc đó đã trở lại, và bạn là hy vọng cuối cùng của nhân loại để giữ chân chúng. Nhưng hãy cẩn thận, đạn có hạn nên bạn sẽ phải thật khéo léo. Cho dù bạn xem họ như những con người bằng xương thịt đang muốn thoát khỏi sự khốn khổ, chờ được cứu chữa hay đơn giản chỉ là một phép ẩn dụ về 1 khía cạnh nào đó của xã hội hiện nay, thì một điều tệ là họ luôn trở thành kẻ thù truyền kiếp trong các trò chơi bắn súng.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự