trochoi.io

Nhiệm vụ xác sống 3

Bắn súng

Nhiệm vụ xác sống 3

Zombie Mission saga tiếp tục với trò chơi thứ 3 của sê-ri. Bạn cần phải cứu con tin và đĩa dữ liệu với những thông tin quan trọng cho nhân loại khỏi lũ thây ma đã lây nhiễm các khu vực khác nhau. Hãy chú ý đến những cái bẫy được đặt bởi những thây ma thông minh. Bạn phải hợp tác với bạn bè của mình để giải quyết các câu đố và loại bỏ kẻ thù!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự