trochoi.io

Kẻ giết thây ma

Bắn súng

Kẻ giết thây ma

Trong thế giới tương lai, một loại virus không xác định đang tàn phá thế giới. Thế giới bị chiếm lấy bởi những thây ma biết đi, những kẻ ăn tươi nuốt sống bất kỳ sinh vật sống nào mà họ bắt được hoặc bắn trúng. Bây giờ, hãy giúp người lính này tránh bị ăn não và cứu những người sống sót càng nhiều càng tốt.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự