trochoi.io

Thử thách thây ma

Phiêu lưuBắn súng

Thử thách thây ma

Thế giới đã bị zombie chiếm lấy, và chỉ bạn mới có thể cứu được nó. Hãy thử nhắm tất cả mục tiêu là các thây ma với càng ít vòng càng tốt. Cố gắng giết tất cả chúng cùng một lúc!