Yummi Cookie

ArcadeEm bé

Yummi Cookie

Trò chơi này khá giống Candy Crush, nơi bạn được chơi cùng những viên kẹo ngọt. Đạt được một số mục tiêu cụ thể để hoàn thành cấp độ trước khi hết thời gian. Thưởng thức nào!