trochoi.io

Xmas Wordering

ArcadeGiải đố

Xmas Wordering

Đây là một trò chơi xếp hình và tìm từ thú vị với chủ đề Giáng sinh. Trong trò chơi này, bạn sẽ tìm thấy một số chữ cái và hình ảnh lộn xộn. Đầu tiên, hãy sắp xếp các chữ cái và tìm tên của đồ vật, sau đó nhấn vào hình ảnh trùng khớp.