trochoi.io

Xmas Tetriz

ArcadeGiải đố

Xmas Tetriz

Đây là trò chơi Block Tetris với chủ đề Giáng sinh. Dùng các phím trái, phải và đi xuống để di chuyển các khối. Dùng phím đi lên để xoay. Ngoài ra, bạn có thể chạm hoặc nhấp vào các nút trên màn hình để làm tương tự. Mục tiêu là xếp các khối để tạo thành hàng. Có 4 vật phẩm tăng sức mạnh thú vị giúp bạn đạt đến level cao nhất.