trochoi.io

Worlds Hardest Challenge Fill Fridge

Bé trai

Worlds Hardest Challenge Fill Fridge

World's Hardest Challenge: Fill Fridge là một trò chơi trực tuyến miễn phí rất khó với việc sắp xếp đồ dành cho các bé trai. Bạn cần đặt nhiều loại thực phẩm khác nhau trong tủ lạnh và tận dụng tốt mọi không gian trong tủ lạnh. Chỉ khi cho được mọi thứ vào tủ lạnh, bạn mới có thể tiến đến cấp độ tiếp theo. Sẽ thật tuyệt vời khi chứng kiến những hàng hóa vô tổ chức trở nên có tổ chức trong tay bạn. Chúc bạn chơi vui vẻ!

Trò chơi "Bé trai" tương tự