World Flags Memory

ArcadeGiải đố

World Flags Memory

Mời bạn tham gia trò chơi World Flags Memory, nơi bạn phải tìm những lá quốc kỳ giống nhau. Trên màn hình là những quân bài được đặt úp xuống. Lật 2 quân bất kỳ và ghi nhớ hình ảnh quốc kỳ bên dưới, để khi nào tìm được 2 quốc kỳ giống hệt thì lật chúng cùng lúc với nhau để ghi điểm. Nhớ rằng trò chơi này có tính giờ.