Word Search Shapes

Arcade

Word Search Shapes

Đây là một trò chơi tìm kiếm từ thú vị. Để bắt đầu, trước tiên hãy nhìn vào bảng điều khiển bên trái để tìm tên các hình dạng được tìm kiếm trong bảng. Bây giờ tìm cùng một từ trong bảng. Khi bạn tìm thấy từ trong đường thẳng của các khối (Theo chiều ngang, dọc hoặc chéo với bất kỳ hướng nào).

Trò chơi "Arcade" tương tự