trochoi.io

Wobble Man Online

3DBé trai

Wobble Man Online

Trong trò chơi Wobble Man Online, bạn chỉ cần mở cửa và đến cấp độ tiếp theo. Cần đặc biệt chú ý đến phạm vi tầm nhìn được đánh dấu bằng các vùng màu đỏ. Nếu bạn tránh cẩn thận, sẽ không có gì xảy ra. Hãy nhớ lấy chìa khóa, bạn không thể mở cửa mà không có chìa khóa, và bạn không thể trốn thoát. Bạn có thể thoát khỏi Wobble Man Online không?