Wobble Fall 3D

3DArcade

Wobble Fall 3D

Tòa nhà đang gặp sự cố, bạn phải điều khiển thang máy bằng tay để đưa các buồng thang máy tiếp đất thành công.