Winter Connect

ArcadeGiải đố

Winter Connect

Winter connect là một trò chơi kết nối thú vị. Bạn cần kết nối hai ô giống hệt nhau. Đường kết nối giữa hai khối phù hợp chỉ có thể có hai lượt. Tạo kết nối giữa các ô phù hợp trong khi bạn phải chiến đấu để theo kịp đồng hồ. Bạn có thể xóa sạch bảng trước khi hết giờ không?