trochoi.io

Wild West Sheriff

Bắn súng

Wild West Sheriff

Cảnh sát trưởng mới đến thị trấn. Công việc mới của bạn là thu thập tiền xu, mạng sống, đạn dược và dọn sạch thị trấn bằng cách tiêu diệt quái vật và đi càng xa càng tốt!

Trò chơi "Bắn súng" tương tự