trochoi.io

Wild Rhino Hunter

3DBắn súng

Wild Rhino Hunter

Trò chơi Bắn súng Wild Rhino Hunter hiện có sẵn cho tất cả mọi người để bạn có những chuyến cưỡi ngựa và đi bộ đáng nhớ trong khu rừng safari và bạn cần đến được giữa khu rừng rậm Châu Phi, bạn phải săn lùng tất cả tê giác trong rừng rậm.