trochoi.io

Cung thủ trắng

Bắn súng

Cung thủ trắng

White Archer là một casual game dành cho mọi đối tượng, chủ yếu tập trung vào cộng đồng game thủ bình thường. Với kỹ năng nhắm bắn chính xác của bạn hãy bắn mũi tên vào giữa mục tiêu và nhận thêm một mũi tên.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự