Which Insect Looks Different

ArcadeGiải đố

Which Insect Looks Different

Đây là một trò chơi giải đố tìm điểm khác biệt. Trong trò chơi này, bốn hình ảnh của côn trùng được đưa ra. Ba trong số đó trông giống hệt nhau nhưng một ảnh khác nhau. Sử dụng các kỹ năng của bạn tìm thấy côn trùng trông khác biệt. Cố gắng chiến thắng được tất cả 40 thử thách.