Where's Tom?

Arcade

Where's Tom?

Tom bị mất tích và bạn phải nhấc các đồ vật lên theo một thứ tự cụ thể để xem liệu Tom có ẩn bên dưới hay không.

Trò chơi "Arcade" tương tự