Where is my ruffled bird

ArcadeGiải đố

Where is my ruffled bird

Sử dụng chuột / ngón tay để vẽ đường đưa chú chim lông xù lăn vào lỗ. Thu thập tiền xu để mở khóa những chú chim lông xù mới. Có 40 cấp độ để chơi. Thưởng thức nào!