Đập bánh xe

3DArcade

Đập bánh xe

Một bánh xe với tâm hồn tự do, khao khát tới một nơi xa! Ngay cả khi các chướng ngại vật xuất hiện trên khắp mặt đất, nó vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước!