What Is Wrong

Nhấp chuộtGiải đố

What Is Wrong

Tìm một thứ trong bức tranh của mỗi cấp độ mà không nên có ở đó. Xác định từng mục sai trong tất cả 12 cấp độ để giành chiến thắng trong trò chơi.