What Is Wrong 2

ArcadeGiải đố

What Is Wrong 2

Đây là một trò chơi dựa trên tư duy logic. Ở mỗi cấp, hãy tìm một đồ vật trong bức tranh mà theo logic thì nó không thể xuất hiện được. Tìm những vật ở sai chỗ trong 12 cấp độ để chiến thắng trò chơi.