trochoi.io

Whack the Dummy

Hành độngArcade

Whack the Dummy

Cùng chơi Whack the Dummy với rất nhiều loại vũ khí vui nhộn! Gồm có súng, vũ khí cận chiến, chất nổ hoặc các loại vũ khí hay ho khác! Mở khóa rương để kiếm thêm vũ khí và trang phục mới cho nhân vật.