trochoi.io

Water Sort Puzzle

ArcadeGiải đố

Water Sort Puzzle

Lũ trẻ đã vô tình trộn các chất lỏng khác màu với nhau! Việc của bạn là tách chúng ra theo từng màu riêng biệt. Chú ý, chỉ được đổ các chất lỏng cùng màu vào nhau. Thử chơi ngay nào!