trochoi.io

Water Flow Puzzle

Hành độngBé trai

Water Flow Puzzle

Water Flow Puzzle là một trò chơi giải câu đố thông thường rất vui nhộn, là một trò chơi nối ống trực tuyến miễn phí. Mỗi cấp độ có một bộ đếm ngược và bạn cần phải hoàn thành nó trong thời gian đếm ngược. Hãy xem bạn nối ống giỏi như thế nào, bạn đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề về ống nước chưa? Bạn có thể trở thành bậc thầy về hệ thống ống nước tốt nhất?