Water Connect Puzzle

3DArcade

Water Connect Puzzle

Hoa trong vườn lâu ngày không được chăm sóc, đường ống tưới nước bị rối và không hoạt động bình thường. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi này là nối lại đường ống. Hãy làm cho những bông hoa lại nở rực rỡ nhé!