trochoi.io

Khu vực chiến sự

Bắn súng

Khu vực chiến sự

Chiến tranh và kẻ thù đã chiếm được căn cứ của bạn. Bạn là người lính cuối cùng của quân đội trong căn cứ nên chỉ bạn mới có thể chống lại nó. Lấy súng trường và sẵn sàng cho trận chiến.

Trò chơi "Bắn súng" tương tự