trochoi.io

Walking dead in Jungle Game

3DBắn súng

Walking dead in Jungle Game

Thế giới đã bị tiêu diệt, người chết đi bộ trên trái đất và chỉ còn mình bạn sống sót. Không bao lâu nữa, bạn sẽ chết và biến mất nhưng hãy cố gắng hết sức để tồn tại!