Virus Ninja

Hành độngArcade

Virus Ninja

Các chủng vi rút nguy hiểm đang lây lan khắp nơi. Bạn, một bậc thầy ninja, đã đến để tiêu diệt chúng và bảo vệ mọi người. BẮT ĐẦU CHƠI!