Cuộc chiến rau củ

Arcade

Cuộc chiến rau củ

Người ta đồn rằng lưỡi dao này sẽ chém nát rau củ một cách không khoan nhượng. Hãy thay đổi điều đó.

Trò chơi "Arcade" tương tự