Vegetables Mahjong Connection

Giải đố

Vegetables Mahjong Connection

Kết nối và ăn hết các quân bài mạt chược chủ đề rau củ quả có trên màn hình. Bạn chỉ được phép nối 2 quân bài giống nhau bằng một đường dẫn có không quá 2 góc 90 độ. Xem bạn vượt qua được bao nhiêu cấp nào?

Trò chơi "Giải đố" tương tự