trochoi.io

Vegas Revenge

Hành độngBắn súng

Vegas Revenge

Vegas Revenge là một trò chơi kết hợp lái xe và bắn súng mà bạn có 20 cấp độ với các nhiệm vụ khác nhau để hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định để lên cấp.