trochoi.io

Us Army Missile Attack Army Truck Driving Games

Hành độngBắn súng

Us Army Missile Attack Army Truck Driving Games

Game mô phỏng lái xe tải tên lửa của quân đội Hoa Kỳ và tấn công kẻ thù bằng bệ phóng tên lửa để bảo vệ quốc gia của bạn trong các cuộc chiến. Đồng thời đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù.