Unsigned Int

ArcadeGiải đố

Unsigned Int

Đây là trò chơi toán học vô cùng thú vị. Có 2 cấp độ, khó và dễ. Ở cấp độ dễ sử dụng phép cộng, trừ. Cấp độ khó sử dụng nhân và chia. Việc của bạn là hay nhấp chuột vào những con số trên bảng sao cho kết quả cuối cùng trên bảng bằng 0. Chúc bạn chơi may mắn!!!