Unroll It

Phổ thôngGiải đố

Unroll It

Hãy đưa quả cầu kim loại đến khối MỤC TIÊU màu đỏ bằng cách di chuyển trong các khe. Unroll It là trò chơi giải đố ăn khách rất dễ chơi nhưng khó thành thạo. Bạn có thể trở thành người chiến thắng chứ?