Unnamed Dodger Test

Arcade

Unnamed Dodger Test

Unnamed Dodger Test là một trò chơi về logic. Nếu bạn có tư duy không gian phát triển tốt, thì bạn sẽ đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề khác nhau. Sẽ có nhiều đối tượng và hình dạng hình học khác nhau trước mặt bạn. Đọc kỹ nhiệm vụ và tiến hành. Nhiệm vụ của mỗi cấp độ sẽ khác nhau.

Trò chơi "Arcade" tương tự