United Kingdom Memory

Giải đố

United Kingdom Memory

Bạn đã bao giờ đến nơi mà bóng đá, trà và quán rượu rất phổ biến chưa? Hãy vui vẻ khi thử ghép những thẻ nhớ này, đồng thời tìm hiểu những điều mới về Vương quốc Anh. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, có một bộ đếm thời gian và nếu bạn không hoàn thành chúng trước, trò chơi sẽ kết thúc. Bạn còn chờ gì nữa? Đi thôi!

Trò chơi "Giải đố" tương tự