trochoi.io

Unequal Match

2 NgườiArcade

Unequal Match

Đây là trò chơi theo quy tắc "rắn và thang", với 2 nhân vật: rùa và thỏ! Luật chơi tương tự như các trò "rắn và thang" khác, nhưng trò này có hai chế độ chơi. Chế độ PAPER gần giống như trò board game thông thường. Bạn quyết định lượt đi của từng nhân vật, tung xúc xắc và di chuyển nhân vật theo số trên mặt xúc xắc. Còn trong chế độ NORMAL, trò chơi sẽ quyết định lượt đi của nhân vật và bạn phải di chuyển theo. Nếu bạn đưa nhân vật đến sai ô hoặc mắc một lỗi nào đó, một tin nhắn sẽ hiện ra nhắc bạn cách di chuyển đúng. Ngoài ra, nhân vật sẽ tự động di chuyển lên hoặc xuống thang khi nó dẫm phải con rắn.