Bắn bóng dưới nước

Arcade

Bắn bóng dưới nước

Giúp những con cá bị mắc kẹt thoát khỏi lồng của chúng. Kết hợp ba hoặc nhiều bong bóng cùng màu sẽ làm cho các bong bóng biến mất và giải thoát cho những con cá bị mắc kẹt.

Trò chơi "Arcade" tương tự