Ultimate Disc

3DArcade

Ultimate Disc

Ultimate Disc sắp ra mắt. Bạn cần phối hợp với đồng đội để ném đĩa thành công đến cuối cùng mà không bị đối phương truy cản! Cân nhắc góc độ và cách đối phương đánh chặn.