UFO Arkanoid Deluxe

Arcade

UFO Arkanoid Deluxe

Bạn cần điều khiển quả bóng nảy bằng cách sử dụng thanh gỗ. Di chuyển chuột để điều khiển thanh gỗ sao cho bóng không bị rớt xuống đất. Sẽ có một làn sóng của UFO tiến về phía bạn. Bạn cần phải tiêu diệt tất cả chúng.

Trò chơi "Arcade" tương tự