Type Run

3DGiải đố

Type Run

Chú ý, cuộc thi đã bắt đầu! Giờ là lúc kiểm tra tốc độ gõ phím của bạn. Gõ thật nhanh những câu cho sẵn. Bạn gõ càng nhanh thì đối thủ của bạn cũng tăng tốc theo. Đối thủ của bạn sẽ ngày càng nhanh hơn, đừng để bị đánh bại! Bạn có thể qua được bao nhiêu cấp độ?