trochoi.io

Twist Ball Rotator

Arcade

Twist Ball Rotator

Twist Ball Rotator - chạm vào bên trái màn hình để nhảy sang trái và bên phải màn hình để nhảy sang phải. Cố gắng hết sức để đạt điểm cao.

Trò chơi "Arcade" tương tự