trochoi.io

Turn Based Ship war

2 Người3DBắn súng

Turn Based Ship war

Nhấn chuột hoặc chạm để bắt đầu thiết lập góc hoàn hảo. Thả để bắn vào kẻ thù. Sau khi bạn đã đánh bại kẻ thù, bạn phải đợi đến lượt tiếp theo. Ai sống sót lâu hơn sẽ là người chiến thắng.