trochoi.io

True or false quiz

Bé trai

True or false quiz

True Or False là trò chơi nơi bạn cần thể hiện kiến thức của mình để suy đoán xem điều được viết ra có đúng hay không. Trò chơi này sẽ mang đến nhiều sự thật thú vị đồng thời tổng hợp những hiểu lầm bấy lâu nay được lan truyền trên internet. Tất cả các câu hỏi đều đã được lấy từ các nghiên cứu và bài báo chứ không chỉ lấy trên các trang chuyên đề. Ngay sau khi trả lời câu hỏi bạn sẽ nhận được giải thích vì sao mệnh đề đó đúng hay sai.

Trò chơi "Bé trai" tương tự