Triple Jack

Giải đố

Triple Jack

Triple Jack là một phiên bản của Black Jack, nơi bạn chơi với ba chồng chips trên bàn. Bộ tính điểm sẽ tăng lên mỗi khi bạn được 21. Vượt qua 21 bạn sẽ thua hết sạch chip. Ba lần thua là game over.

Trò chơi "Giải đố" tương tự